Tabakserf
Logo Logo

Het Tabakserf in Het Bosje van Elst

BPD staat voor ‘creating living environments’. Wij ontwikkelen wijken en buurten waar mensen samen wonen met veel plezier. Zo’n plek creëer je door aandacht te besteden aan de inrichting
van de openbare ruimte, de groenvoorzieningen, architectonische afwisseling en harmonie tot veiligheid en bereikbaarheid. En natuurlijk een gevarieerd woningaanbod.

Inspiratie uit het verleden

Elst is zo’n 250 jaar terug ontstaan. De belangrijkste bron was lange tijd de tabaksteelt. Van de circa 400 inwoners waren er maar liefst 40 tabaksplanter. Uit de tabakscultuur zijn ook de meest kenmerkende gebouwen van Elst ontstaan: de tabaksschuren. De tabaksschuren en tabaksplanten hebben ons geïnspireerd bij het ontwikkelen van een nieuwe buurt met de toepasselijke naam: Het Tabakserf.

Met dank aan...

Architect Hans Been - uit buurdorp Amerongen - en Beate Begon van Urban designer hebben samen invulling gegeven aan onze visie en wensen. In het plan komen huizen die doen denken aan boerderijen en burgermanswoningen en in het vele groen zijn de mooie tabaksplanten verwerkt. Midden in het gebied komt een groene zone die de bewoners naar eigen idee mogen inrichten.

Voor de beste ervaring maakt deze website gebruik van cookies. Wat betekent dit voor jou?